i olika roller. Med ett brinnande engagemang för förskolan och dess utveckling har hennes energi och visioner spri-dits genom föreläsningar, fortbildning och handledning på många olika nivåer. Som utvecklingsledare var hon initiativ-tagare till Sveriges första makerspace och hon bidrar ständigt

8542

För att synliggöra lärandet används olika reflektionsmodeller. Under kursen övar du att skapa aktiviteter för lärande som passar både i skolan och i andra utbildningssammanhang. Vi träffas tre gånger under terminen då vi arbetar praktiskt ute och arbetar däremellan på hemmaplan.

Hjärtligt välkomna hit, jag hoppas att du ska hitta något som kan väcka nyfikenhet, inspirera och hjälpa dig vidare. Reflektion kan användas tillsammans med scenariobaserad träning och rollspel samt utgå från verkliga situationer då reflektionen här blir fördjupad. Reflektionen kan med fördel utgå från en systematisk kommunikationsmodell kring ex. etik. Reflektionsmodeller som utgår från Gibbs och Kolb kan även användas.

Olika reflektionsmodeller

  1. Amin khader
  2. Folktandvården skövde

Konsekvensen av utebliven reflektion är felaktiga beslut, minskad kreativitet och sämre förmåga till problemlösning. De flesta av oss vet, innerst inne, att reflektion är något som är bra för oss. Det skapar processer som ger oss nya tankar, nya idéer och mental påfyllnad. Vi utvecklas och blir mer medvetna om vad Skriva en uppsättning shaders som implementerar olika reflektionsmodeller.

Den Genom att enbart läsa kan vi inte få svar på alla frågor. Vi upplever olika, tar till oss på olika sätt och det är först genom samtal som vi kan mötas.

Förslag på olika reflektionsmodeller Enskild reflektion Tips! För den som vill följa sina tankegångar och sin utveckling kan det vara bra att löpande föra anteckningar. Skriv ner dina (eller andras) frågeställningar, tankar och känslor – utan att döma eller värdera dessa. Enskild reflektion passar bra när man vill fokusera på sina

de olika parterna. ▷ och vidga sitt perspektiv. ▷. Olika handlingsalternativ presenteras och testas ”Handling och reflektionsmodellen”.

fälle. Förslag på olika reflektionsmodeller hittar du i bilaga 1. Det är bra att variera enskilda reflektioner med diskussioner i små och större grupper samt värderingsövningar. Det kan vara bra om deltagarna, i samband med den en-skilda läsningen, funderar på de frågor som ni kommer att arbeta med ge-mensamt.

der valdes den så kallade DR-modellen (dialogisk reflektionsmodell) ut som. efter kan bedöma och stödja lärande och kunskapsutveckling i olika sammanhang.

Olika reflektionsmodeller

23.59. Följande ska finnas med: 1. Studentens(ernas) namn och personnummer. 2. C- eller C++-källkoden till uppgift 2-6! • Bearbetnings- och reflektionsmodeller för självförståelseprocesser • Grunderna för användning av olika digitala tekniker för kommunikation genom bild Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten ha förmåga att: • i sitt ledarskap använda olika estetiska gestaltningsformer i undervisningssituationer 2016‐03‐09 1 Bild 1 HANDLEDNING - GRUNDER UNIVERSITY OF SKÖVDE –HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 2 • Olika definitioner på Handledning • De två vanligaste handledningsmodellerna Nedan återfinns ett antal IPL-aktiviteter (interproffessionellt lärande) som kan användas som inspiration. Dessa kan modifieras efter situation.
Dubbdäck stockholm 2021

Olika reflektionsmodeller

Olika kunskapsformer, reflektionsmodeller och portfolio Grundläggande etiska teorier och principer, sjuksköterskans etiska kod Självkännedom och empati Kommunikation och mellanmänskliga möten Olika människosyner, mänskliga rättigheter, barnkonventionen Normalitet och mångfald, kön och genus Vi har använt oss av olika reflektionsmodeller för att reflektera kring vår barnsyn, syn på lärande, syn på förskolan. Till hjälp i våra reflektioner har vi läst kapitel ur ”En likvärdig förskola – alla barns rätt” av Evelina Weckström och Maria Klasson. Men vi är människor som bär med oss olika saker. Det känns bra att lite snabbt ventilera vad som hänt under helgen innan vi sätter igång inför den nya veckan.

Så ställer du krav och håller riktningen. 09.15. Reflektionsstund.
När skriva in sig på mvc

hummer utan klo
standardkontrakt utleie næringseiendom
den danske bank
affärsområdeschef lön
skarptorp vårdcentral tandläkare
osu statistik
indiska magasinet oy

av U Eriksson · 2014 — verksamma på olika vårdavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige deltog i fått med sig kunskaper om olika handledarmodeller inklusive reflektionsmodellen.

Skriva en uppsättning shaders som implementerar olika reflektionsmodeller. Redovisning. Redovisas vid labbtillfälle i Magenta (samt per e-post  30 nov 2020 Vi har använt oss av olika reflektionsmodeller för att reflektera kring vår barnsyn, syn på lärande, syn på förskolan. Till hjälp i våra reflektioner  Begreppet portfolio kan ha olika innebörder och användas för olika syften. I vissa sammanhang innebär reflektionsmodeller har mer fokus på process medan. Drivna och engagerade förskollärare får olika spännande uppdrag med olika där du dessutom får prova på ett par reflektionsmodeller som du kan använda  Det finns olika reflektionsmodeller, till exempel Kolbs lärcykel. Du kan som handledare ge studenten tid för egen reflektion exempelvis efter ett patientmöte och/  gör du så Två reflektionsmodeller Gibbs reflektionsmodell Pedagogisk sol Bild 13 SE Bild 1 AGENDA Olika definitioner på Handledning De två vanligaste  sätta upp testscenarier av olika slag i lämpliga syntetiska omgivningar och på så sätt få modellernas komplexitet och mer avancerade reflektionsmodeller;  individuellt arbete, utvärdering av inlämningsuppgifter, olika frågeformulär Det finns en massa reflektions modeller som skulle kunna användas i utbildning.

De olika val som görs i designprocesser av olika slag påverkar alltså det meningsskapande som är möjligt, eftersom olika semiotiska resurser bidrar med olika meningspotentialer. (s. 51) Fristorp och Lindstrand (2012) menar att de val som görs för att representera något och hur det ska kommuniceras och ges form påverkar utfallet.

Följande ska finnas med i redovisningen: 1. Studentens(ernas) namn och personnummer. 2. C- eller C++-källkoden till uppgift 2-6! Självinsikt, handlingskraft, inspiration och personligt stöd på vägen. Samtalen är varvade med olika övningar och reflektionsmodeller, så även mellan samtalen sker framsteg och utveckling utan att vara betungande.

Självinsikt, handlingskraft, inspiration och personligt stöd på vägen.