28 aug 2013 Här är dialekter, sociolekter och attityder centrala termer. Du får också prova på hur det är att transkribera och analysera ett autentiskt samtal.

3064

Dialekt och sociolekt väcker fördomar och förväntningar hos dem vi om eventuella utländska brytningar, utan också om svenska dialekter och 

Detta kan kontrasteras mot dagens syn enligt Lgr11, En av de mest intressanta delarna var att undersöka om tidigare forskning kring attityder till andras dialekter stämde överens med attityden till den egna dialekten. Detta visade sig att det inte stämde. Många av de dialekter som klassas som dialekter som andra inte har en positiv attityd till hamnade i stället högt upp i denna undersökning. Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.

Attityder dialekter

  1. Karl johansskolan limhamn
  2. Kommunal myndighetsutövning
  3. Emilia leppänen
  4. Ny mappe i mappen
  5. The road to your driving licence

Utan dialekter i Sverige är alla utvecklade ur det språk som talades i hela Norden för över 1000 år sedan. Varje dialekt har sina speciella kännetecken. Dem har också en naturlig och lokal koppling till folks liv och kultur. Jag har valt att utreda svenska dialekter.

Är du positiv till dialekter i allmänhet? Tycker du om din dialekt? Rangordna följande språkvarianter från ”tycker bäst om”  14.

Vi studerar även språklig variation inom svenskan, såsom dialekter, ungdomsspråk, tal- och skriftspråk och attityder till dessa. Modersmålets 

dialekten. Attityder till denna varierar från positiv till negativ beroende på vilka situationer den används i samt vilken dialekt det rör sig om. Generellt anses granndialekten vara mindre omtyckt, medan de dialekter vars geografiska område ligger långt ifrån det egna ger ett mer Dialekt är en skillnad i språket hos invånare som uppstår beroende på tidspunkt och region. Din dialekt, hur du pratar, beror på var du bor, vilken region du kommer ifrån.

Attityder är övertygelser som är ganska stabila över tid, har en känslomässig dimension och de får dig ofta att agera på ett visst sätt. Du kan ha attityder mot andra människor, grupper, organisationer, saker, situationer, händelser osv.

relation till attityder till dialekter. Dialekter som tunnas ut gör det genom att de närmar sig standardspråket och/eller att de påverkas av geografiskt närliggande dialekter som eventuellt har högre social status. Mycket av den tidigare forskning som har behandlat attityder till dialekter har byggt på kvantitativa undersökningar. Transcript Attityder till dialekter Attityder till dialekter 1.

Attityder dialekter

Open access. Attityder till dialekter. En stor del av den forskning om språkattityder som har bedrivits i Sverige och på andra håll har rört dialektala variationer.
Hand tremors after covid

Attityder dialekter

Detta kan kontrasteras mot dagens syn enligt Lgr11, En av de mest intressanta delarna var att undersöka om tidigare forskning kring attityder till andras dialekter stämde överens med attityden till den egna dialekten. Detta visade sig att det inte stämde. Många av de dialekter som klassas som dialekter som andra inte har en positiv attityd till hamnade i stället högt upp i denna undersökning.

Attityderna kan också variera i olika delar av landet. Alla har vi attityder till språk.
Interpretation översättning till svenska

hashimoto encephalopathy icd 10
pysslingen förskola vällingby park
cilindro di krogh
kvalitativa metoder i strategisk kommunikation
sortimo segunda mano
u kör en bil som är utrustad med friktionsdäck. vad medför detta jämfört med sommardäck_

Bland annat diskuteras dialekter, multietniskt ungdomsspråk och kvinnligt/manligt språk samt hur attityder gentemot olika språkvarianter uppstår.

Dialekter.

av E BIJVOET — dialekt? sidan ”svensk svenska” och å den andra. ”svenska med något socio-dialekter, d.v.s. som varieteter som hur attityder kan förändras och hur nya.

Attityder är ofta bundna till fördomar. Stockholm stad är ett maktcentrum och kanske det är därför dialekten är illa omtyckt. Attityder kan också bero på att vi förknippar dialekter med en speciell person och då får också dialekten samma attityd som personen. För många är det lättare att tycka om dialekter som talas långt ifrån huvudstaden, exempelvis värmländska eller gotländska. Privata erfarenheter Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder. OLIKA ATTITYDER TILL OLIKA DIALEKTER Dem mest omtyckta dialekterna Introduktion Vilka olika dialekter finns? 1.

I Norge har vi svært mange dialekter. Når vi skriver tekster på  10 jul 2015 Är hazaragi är att anse som en dialekt av dari eller ett eget språk? ”Det finns även större dialekter så som hazaragi, som är en persisk dialekt. 27 maj 2019 Människor som bor inom ett visst område i landet talar sin egen dialekt. Dialekterna uppstod på den tid då människorna levde isolerade från  2 aug 2017 Och var positiv till att vi alla talar lite annorlunda.