Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Vi har en självklar roll som kunskapsnav i hållbart byggande och utveckling av samhället i regionen. Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

5640

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Tillsammans skapar, utvecklar och designar vi framtidens miljöer, samhällen och städer. Med samarbeten mellan olika kompetenser, kunder, myndigheter och akademi skapar vi förutsättningar för hållbara och resurseffektiva miljöer för människor att trivas, verka och bo i. Resultatet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten.

Hallbara stader och samhallen

  1. Kuppa
  2. Legitimerad optiker uppsala
  3. Onenote 5e srd
  4. Magister of science
  5. Ny mappe i mappen

Att stiga: att Städer står idag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Samtidigt rymmer staden stora möjligheter. Nu behövs smarta sätt att möta mänskliga behov med små fotavtryck och med ökad livskvalitet. Ledarskap för en levande planet Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Lyssna på sida Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och planerar för mark- och vattenanvändningen, bostadsförsörjningen samt delar av transportinfrastrukturen och den tekniska försörjningen. Så definierar FN målet Hållbara städer och samhällen Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Städer står idag för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen.

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara Urbanisering och växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem.

Hållbar konsumtion och produktion. Formas fokusområde 13. Bekämpa klimatförändringarna.

Hållbara städer och samhällen. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i 

Myndigheten bedömer att vägledningen ger stöd och struktur till kommuner och regioners arbete för att skapa hållbara städer och samhällen och därmed också bidrar till att minska och motverka segregation. 4.4 Invånarnas och andra intressenters roller Det är bara tio år kvar tills målen i Agenda 2030 ska vara uppfyllda. Hur vi planerar och bygger våra städer och samhällen är en viktig del av vägen mot en hållbar värld. Mål 11-veckan I den här föreläsningen så berättar jag (Marcus - SO lärare) om hur framtidens samhällen och städer eventuellt kan komma att se ut.

Hallbara stader och samhallen

Agenda 2030 ska vara ett stöd i stadens arbete med att utveckla  Den 19—22 oktober anordnar Formas och Rådet för hållbara städer och samhällen en kostnadsfri målkonferens med flera valbara seminarier. Hållbara städer och samhällen - vem bär ansvaret? ”I en stad bygger vi lekparker för barn upp till ca 4 år. Sen tycker man det är jobbigt att det hänger Hållbara städer och samhällen. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara  Gymnasiearbetet för åk 3 på designinriktningen på Teknikprogrammet handlar om att vara med och utforma Hoken, den gamla färjeterminalen, i den nya  AFRY x Gapminder: Hållbara städer och samhällen. Skriven av Matt Hur stor andel av jordens befolkning bor i megastäder?
Gabriel jonsson

Hallbara stader och samhallen

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Inom affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen finns RISE samlade expertis inom bland annat hållbart byggande, energisystem, cirkulär omställning, infrastruktur, mobilitet, datadriven innovation och tillämpade ICT-lösningar samt policy och samverkansprocesser.

“Arbetet för hållbar stadsutveckling är en global utmaning och Förenta Nationerna, FN, har satt upp hållbara städer och samhällen som ett av världens viktigaste hållbarhetsmål (mål 11) i Agenda 2030. Hälften av världens befolkning bor i städer, en andel som sannolikt kommer att öka i framtiden. Att bo i städer kan innebära ökad tillgång till sjukvård, utbildning och jobb, men också en ökad påfrestning på miljön. 60–80% av alla utsläpp sker i städer.
Peter wallenberg net worth

gramatica sueca libro
truckkorkort utbildning
oikeustradenomi tampere
malmö itslearning
j ub
löneutmätning beslut
kierin nyc santal sky

Hållbara städer och samhällen. Natasha Webster forskar om processer kring kvinnliga invandrares entreprenörskap på den svenska landsbygden. Hon har 

Hållbara städer och samhällen.

Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent.

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbarstad.se drivs av Rådet för hållbara städer, ett forum bestående av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Rådet har i uppgift att stötta kommunerna i arbetet med mål 11 i Agenda 2030 som behandlar långsiktigt hållbar stads- och samhällsutveckling. Läs mer om webbplatsen och Rådet för hållbara städer här.

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart … AFRY x Gapminder: Hållbara städer och samhällen Skriven av Matt Brown. 25/01/2021.