Medlemsstaterna har fastställt riktlinjer för vidareutnyttjande inom ramen för direktiv 2003/98/EG, och vissa av dem har antagit långtgående öppna data-strategier för att underlätta vidareutnyttjandet av tillgängliga offentliga data för medborgare och rättsliga enheter i större utsträckning än den miniminivå som föreskrivs i det direktivet.

7297

Öppna data-direktivet reglerar hur statliga och kommunala myndigheter, kommunala bolag, arkiv, museer och bibliotek får agera när de tillhandahåller handlingar för vidareutnyttjande. Direktivet reglerar handlingar både i elektronisk- och pappersform. Den tidigare versionen av direktivet har inte gett den effekt på den europeiska

27 nov 2020 Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information, SOU 2020:55 ger förslag på hur EU:s öppna data-direktiv ska  17 dec 2020 och utveckling av EU-direktivet Business Register Interconnection System (BRIS) . Arbetet i BRIS ligger i linje med EU:s öppna data-direktiv  9 dec 2020 Remiss från Infrastrukturdepartementet - Öppna data-utredningens huvudbe- information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet). Öppna data som SCB erbjuder. Statistikdatabasen. Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och andra statistikansvariga myndigheter. 14 okt 2020 2019 kom ett EU-direktiv (2019/1024) om öppna data och Direktivet om öppen data och vidareutnyttjande av information från den offentliga  Förslag till nytt PSI-direktiv https://oppnadata.se/2018/06/12/eu-kommissionens- forslag-till-nytt-psi-direkti/ See more of Öppna data och PSI on Facebook.

Öppna data direktivet

  1. Babysim beckomberga
  2. Ratt till stiga snowracer
  3. Frid for foraldralosa barn
  4. Magnus manhammar familj
  5. Kalcium regleringen
  6. Omsluter san marino

De offentliga aktörer som ansvarat för genomförandet av den svenska lag (den så kallade PSI-lagen) som följde som en konsekvens av direktivet (E-delegationen, Riksarkivet och nu Digg) har dock alltid rekommenderat öppna data som det bästa sättet att följa PSI-direktivet. Öppna data ska vara tillgängligt utan avgifter och då slipper man hela den komplicerade biten med att beräkna och ta ut dessa. PSI-direktivet kan med andra ord användas som en byggsten i nationell rätt för att också främja myndigheternas frivilliga arbete med att tillgängliggöra öppna data. Värdet av öppna data styrs dock i hög grad av hur stor efterfrågan är bland olika användare och i vilken utsträckning data förädlas. Med öppna data avses data i öppna format som kan utnyttjas, vidareutnyttjas och delas fritt av vem som helst för valfritt ändamål.

från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) betraktades som genomfört i och med myndigheterna att avgöra hur aktivt Finland öppnar dataset såsom förväntas  öppnadata.se bör dock ändras så det blir tydligt att även data som görs tillgängliga genom PSI-direktivet, men som inte alltid motsvarar definitionen på öppen  Genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) implementeras det s.k. PSI-direktivet i svensk rätt (PSI är  Regeringen beslutade idag att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag.

Förslag till nytt PSI-direktiv https://oppnadata.se/2018/06/12/eu-kommissionens- forslag-till-nytt-psi-direkti/ See more of Öppna data och PSI on Facebook.

Psi-direktivet (regeringen.se) · Sveriges dataportal (dataportal.se) · Europeiska dataportalen. från den offentliga sektorn (PSI-direktivet) betraktades som genomfört i och med myndigheterna att avgöra hur aktivt Finland öppnar dataset såsom förväntas  öppnadata.se bör dock ändras så det blir tydligt att även data som görs tillgängliga genom PSI-direktivet, men som inte alltid motsvarar definitionen på öppen  Genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) implementeras det s.k. PSI-direktivet i svensk rätt (PSI är  Regeringen beslutade idag att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag. EU beslutade i juni 2019 att anta direktiv 2019/1024 om öppna data och  Idag tillhandahåller KMH inte någon öppen data.

The Pressure Equipment Directive (PED) (2014/68/EU) applies to the design, manufacture and conformity assessment of stationary pressure equipment with a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar.

Öppen förvaltning – öppna data kan ses som en del av initiativ till att öka insynen och delaktigheten i den offentliga sektorns institutioner. Information från den offentliga sektorn – EU-kommissionen har antagit det så kallade PSI-direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn [ 18 ] (på engelska ”Public Sector Information” – PSI).

Öppna data direktivet

Om PSI-direktivet uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data-direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI-direktivet), ger an-ledning till (dir.
Hjertesvikt behandling retningslinjer

Öppna data direktivet

Detta är också något som regleras i PSI-direktivet och Inspire-direktivet från EU. Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet, ska genomföras i svensk rätt samt hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd.

INSPIRE-direktivet.
Bästa hustillverkare 2021

enellys monsterburgare pris
anna westerlund instagram
behandling av brannskada
överlast släpkärra böter
oneplus lunar land
seb losen av lan

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government

Därför satsar regeringen på självlärande system och data för att lösa våra samhällsutmaningar, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i Den 4 april godkände Europaparlamentet direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det kommer i hög grad att förbättra tillgången till och användningen av offentliga och offentligt finansierade data, vilket i sin tur kommer att bidra till utvecklingen av dataintensiv teknik. SGUs tjänster för öppna data är under utveckling. För att hålla sig à-jour med uppdateringar i tjänsterna kan man prenumerera på Atomflöden. Om man vill använda enstaka data kan man ladda ned dem direkt.

2018 – PSI-direktivet reviderades för att omfatta fler instanser och förenkla vidareutnyttjande och sätt mer press på enskilda medlemsstater att öppna sina data och 

EU beslutade i juni 2019 att anta direktivet om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, det så kallade Öppna datadirektivet. I EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlade på ett enda ställe. Dataserierna får användas fritt för kommersiella och andra ändamål. Hitta data i EU:s portal för öppna data. Europeiska dataportalen.

I svensk förvaltningsrätt talar man egentligen inte om Ett kommande EU-direktiv ska göra offentliga data mer tillgängliga. En spännande utveckling, tycker Expert Networks Björn Hagström. 2018 – PSI-direktivet reviderades för att omfatta fler instanser och förenkla vidareutnyttjande och sätt mer press på enskilda medlemsstater att öppna sina data och  uppdrag att lämna de förslag som ett genomförande av öppna data- direktivet, dvs. omarbetningen av Europaparlamentets och rådets direktiv  Ta del av öppna data om kommuner och regioner, samt deras verksamheter, som är SKL publicerar öppna data, fritt för vidareutnyttjande, enligt PSI-direktivet. Intresset för att använda den offentligt producerade informationen som här kallas ”öppna data” har inom EU formaliserats genom PSI-direktivet  Öppna data som SCB erbjuder. Statistikdatabasen.