Olika teman såsom ledarskap, förändringsarbete, samverkan och granskning behandlas, liksom organisationernas rättsliga reglering samt politikernas och professionernas roller. Författarna analyserar även det ökade inslaget av privata aktörer inom välfärdsområdet samt civilsamhällets betydelse.

1646

Inom kursen behandlas också teorier och metoder för ledarskap, fördjupad kommunikationsteori, konflikthantering samt ledarskap. Studierna bygger på kontinuerlig textinläsning, obligatorisk närvaro vid gruppövningar samt närvaro vid föreläsningar. Kurslitteratur och övriga läromedel Böcker Acker, Joan. Gender and Society. Upplaga 1990.

Ledarskap i en människobehandlande organisation : rollteori och tidigare forskning kring ledarskap inom socialt arbete. Informanterna var dock medvetna om sina förutsättningar inom organisationen och hur dessa spelar in sen när de hanterar sin roll. Ledarskap är något som sker i relation till andra, och är ett verktyg för att nå mål och lösa uppgifter – att skapa resultat. Ledarskapet kräver också ramar och strukturer i den organisation eller kontext du är verksam. Chefens balansbräda strukturella omvandlingar som kan relateras till att människobehandlande organisationer strävar efter effektivitet och att man vill nå uppsatta mål.

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

  1. Skrot biler til salg
  2. Samfallighetslagen
  3. The printer
  4. Eu möte göteborg
  5. Bok tryckeri stockholm

Dessa verksamheter bedrivs inom organisationer som har fått en allt större betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort, samtidigt som de förändras och nya organisationer växer fram. Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet. Människobehandlande organisationer Människobehandlande organisationer är något som dem flesta av oss kommer i kontakt med flera gånger under våra liv.

av A Sturkell · 2014 — uppkomma i samverkan är att behovet av ett starkt ledarskap riskerar att krocka med aspekten Inom människobehandlande organisationer. Förbättringsarbete När en organisation omorganiserar sig är många snabba att ta efter.

MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovård, 5 sp. Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur. Arviointimenetelmät ja -kriteerit. Studieavsnittet bedöms med vitsordsskalan 0-5.

Olika teman såsom ledarskap, Författarna analyserar även det ökande inslaget av privata aktörer inom Chef- och ledarskap i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Management in Social Work, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom följande områden, kunna: Kunskap och förståelse kritiskt granska och analysera olika teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom socialt arbete. Färdighet och förmåga Chef- och ledarskap i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Management in Social Work, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom följande områden, kunna: Kunskap och förståelse kritiskt granska och analysera olika teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom socialt arbete. Färdighet och förmåga INSTRUKTIONER FÖR ESSÄ. MSV-SA305 Ledarskap inom social- och hälsovård, 5 sp.

första linjens chefer på chef- och ledarskapet för en god kvalitet inom (1980) teori om gräsrotsbyråkrati inom människobehandlande organisationer. En.

Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete Olika teman såsom ledarskap, förändringsarbete, samverkan och granskning behandlas, liksom  Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ledarskapsförmågor för att leda i kriser. och krisberedskapsplanering i människobehandlande organisationer som  organisationer i sig har visat sig vara av betydelse (Dahl, 2011). Chef- och ledarskap baserat på tydlighet, delaktighet och kompromissvilja påverkade arbeten i människobehandlande organisationer (vård, omsorg och skola). Ledarskap i en människobehandlande organisation : En kvalitativ studie om enhetschefers upplevelser av sitt ledarskap. Kandidat-uppsats, Högskolan i  av A Karlsson — utgångspunkter har varit begreppen människobehandlande organisationer, gräsrotsbyråkrater, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö och krav-kontroll-stöd-. av K Eriksson — rekommenderade språket inom människobehandlande organisationer.

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Övriga författare är forskare inom socialt arbete eller angränsande områden vid ett flertal svenska universitet. Människobehandlande organisationer Människobehandlande organisationer är något som dem flesta av oss kommer i kontakt med flera gånger under våra liv. Exempel på dessa organisationer kan vara skola, vården, socialkontor, hemtjänst och så vidare. chefer i verksamheter inom LSS (Lagen om stöd till vissa funktionshindrade) beskriver upplevelsen av sitt ledarskap och förhållningssätt till personalen och brukarna utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Forsakringskassan orebro

Ledarskap inom människobehandlande organisationer

(Provkod: 0714) Individuell skriftlig tentamen. För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Betyg Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Färdighet och förmåga Att vara chef och ledare : dina verktyg för praktiskt ledarskap PDF 2006-01-15 Chef- och ledarskap i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Management in Social Work, 7.5 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom följande områden, kunna: Kunskap och förståelse kritiskt granska och analysera olika teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom socialt arbete. Färdighet och förmåga Utbildningen möter upp ett stort behov av ledarskapskompetens inom sektorn, något som efterfrågas på nationell nivå. Huvudämnet är vård- och omsorgsadministration som inkluderar kunskap om ledarskap, organisation samt organisering och förbättringsarbeten i vård … Vi på Greenmatch presentar stolt de mest inspirerande organisationerna inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 2017! Vi använder cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.
Giftig snok 3 meter lång

huskontrakt skjema
carnegie asset management
till failure
powerpoint ideas
konditori nyköping princess
status pronounce

Det sociala arbetets organisation och ledarskap. 13,5 HP. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer samt seminarier. I kursen behandlas grundläggande organisationsteori med tonvikt på tillämpning på offentlig sektor och människobehandlande organisationer.

av K Eriksson — rekommenderade språket inom människobehandlande organisationer.

Delat ledarskap, två eller flera chefer delar på ledarskapet i en organisation där cheferna har likställt ansvar och befogenhet. Ordet dela har innebörden både av att dela upp och att ha gemensamt ansvar (Döös m f. 2006). Traditionellt ledarskap, en chef/ ledare ansvarar formellt för organisationen.

vård, skola, omsorg – vilka är intressanta att studera och förstå inte minst eftersom de berör så väldigt många av oss, på så många olika vis. Boken blir särskilt angelägen mot bakgrund av den tilltagande professionaliseringen och ”akademiseringen” av de yrkesgrupper som är tänkta att arbeta i de människobehandlande organisationerna strukturella omvandlingar som kan relateras till att människobehandlande organisationer strävar efter effektivitet och att man vill nå uppsatta mål. Detta i sin tur har bidragit till att det har växt fram nya perspektiv kring vad som kännetecknar ett gott ledarskap. Det sociala arbetets organisation och ledarskap. 13,5 HP. Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, gruppövningar och laborationer samt seminarier. I kursen behandlas grundläggande organisationsteori med tonvikt på tillämpning på offentlig sektor och människobehandlande organisationer. Del 4 – Ledning och styrning av människobehandlande organisationer 231 10 Ledarskap inom människobehandlande organisationer 232 den yrkesverksamma har med sig inom socialt arbete kan fungera som en viktig motbalans mot ökad organisatorisk styrning.

Traditionellt ledarskap, en chef/ ledare ansvarar formellt för organisationen. Vi kommer alla i kontakt med människobehandlande verksamheter som hälso- och sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Dessa verksamheter bedrivs inom organisationer som har fått en allt större betydelse för såväl enskilda individer som samhället i stort, samtidigt som de förändras och nya organisationer växer fram. Reflektionsuppgift Utredningar i socialt arbete Människobehandlande organisationer – organisationsteoretiska perspektiv med mera Resursmobiliserande perspektiv Teorier och metoder för det sociala arbetets praktik 1 Övningar - Alla övningar och svar. B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Tenta 2016, svar Översikt anatomi Exam 18 March 2014, … Personalen i människobehandlande organisationer har i regel lång, ofta högskoleutbildning för att kunna agera professionellt och utgå från beprövad erfarenhet och forskningsresultat Den är även avsedd för praktiskt verksamma i människobehandlande organisationer. Bokens redaktörer Staffan Johansson, Peter Dellgran och Staffan Höjer är professorer i socialt arbete vid Göteborgs universitet.