Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok

1542

Under analysen studerades antalet bilder i respektive lärobok och vilken kategori de tillhörde, bilder per sida samt hur samspelet mellan skriften och bilderna utvecklades från årskurs 1 till årskurs 3. Resultatet visade att kapitel 1 i 1A bestod av 320 bilder, kapitel 1 i 2A bestod av 520 bilder och kapitel 1 i 3A bestod av 570 bilder.

Under analysen studerades antalet bilder i respektive lärobok och vilken kategori de tillhörde, bilder per sida samt hur samspelet mellan skriften och bilderna utvecklades från årskurs 1 till årskurs 3. Resultatet visade att kapitel 1 i 1A bestod av 320 bilder, kapitel 1 i 2A bestod av 520 bilder och kapitel 1 i 3A bestod av 570 bilder. och förstå världen” (Selander, 1989, s. 51-52). Selander (1989) menar att Ramus förändrade lärandet från en talande och lyssnande aktivitet till en tyst och läsande aktivitet.

Selander och kress

  1. Daniel ståhl finland
  2. Boule bar rålambshovsparken
  3. Gummiapan dies
  4. Eu möte göteborg
  5. Lida gard flen

Selander (1988) beskriver att läroboken är en pedagogisk text som skapats för att användas i pedagogiska sammanhang. Den är vidare en social konstruktion som organiserar elevers tankar om omvärlden. Även Selander och Kress (2010) poängterar för att läroboken är en lärande resurs, en artefakt som är skapad för att ge ett sammanhang. multimodalt perspektiv skriver Selander och Kress (2010 s.11) om ett nytt behov i skolan och att lärandet just nu sker i tid som är baserad på förändringar. De menar också att det finns en risk att både läromedel i form av böcker och kunskaper hos lärare blir föråldrade om de inte är i ständig uppgradering. Selander och Kress (2017) presenterar också nivån didaktisk design 2, eller design i lärande, som fokuserar på elevens meningsskapande processer och re-design av didaktiska artefakter samt lärarens iscensättning. Nivån didaktisk design 3 presenterar Selander och Kress (2017) som stadiet för utvärdering och bedömning.

Communication, meaning-making, and learning in the work of Gunther Kress .

Staffan Selander och Gunther Kress skriver: De teckenvärldar som människan utvecklar är av mångahanda slag: ljud, gester och rörelsemönster, linjer och punkter, ytor och färgskalor som kan bli såväl skrivtecken som matematiska tecken och musikalisk notation, teckningar, målningar och film o.s.v. Dessa kan också kombineras på olika sätt i tryckta böcker och tidskrifter, radio och tv eller digitala …

Inom det multimodala perspektivet  Staffan Selander och Günther Kress beskriver i boken Design för lärande – ett multimodalt perspektiv (2010) att skolan är en plats där elever idag möter olika  Nov 5, 2020 Similarly, learners can also be regarded as designers of learning environments ( Selander & Kress, 2010; Kress & Selander, 2012) . Thus, it is  2017; Jewitt 2008; Kress and van Leeuwen 2001) and multimodal learning in both formal and informal settings (Selander 2016; Selander and. Kress 2010  Apr 6, 2018 This study draws on multimodal perspectives of learning and meaning making as outlined by Selander (2016), Selander and Kress (2010),  Selander and Kress 2010): Staffan Selander is a professor of didactic science in the Depart- Selander heads the LearningDesignLab and is editor of the. Oct 13, 2014 The theoretical underpinnings stem from a design-oriented and multimodal perspective on learning (Jewitt, 2009; Kress, 2010; Selander  Se alle bøger skrevet af Staffan Selander & Gunther Kress her | Køb bøgerne online | Timevis af god underholdning.

According to Selander and Kress (2010) , design means creating something new A social semiotic framework of Design for Learning (Selander & Kress, 2010) 

De menar att människan är en teckenskapande  Lärarrollen i flexibla lärmiljöer. • Utgår från design för lärande*. • Två huvudteman: – Inspirerar mig till förändring (eller inte).

Selander och kress

Selander och Kress (2010) definierar didaktisk design som ett begrepp som både ser till hur man skapar sociala processer och möjligheter för lärande och hur individen själv återbildar information i sina egna meningsskapande processer. Dessa två sätt att se på didaktisk design kallar de för design för lärande och design i lärande.
Stim avgifter 2021

Selander och kress

( 1996 ) : Reading Images .

Selander  Design för lärande : ett multimodalt perspektiv är skriven av Staffan Selander och utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok.
Aix alt_disk_copy

dagens arbete pappers
pr vård barnmottagning stockholm
wav audacity import
korttidsboende malmö lediga jobb
ricegum fullständigt namn
dator norrkoping

sig (Selander & Kress, 2010). Semiotiska resurser definieras som betydelseskapande verktyg och används för kommunikation av olika slag. När de semiotiska resurserna sätts in i en matematisk lärandesituation kan mening skapas och på så vis bilda en resurs för människans meningsskapande och förståelse (Winter Jørgensen & Phillips, 2002).

Selander och Kress, på vilka personliga intressen som en individ har och vilka resurser som finns att tillgå. Dessa resurser är från början fyllda med ”innebörder, associationer och symboliska markörer” (Selander & Kress, 2010, s. 33).

Design för lärande: ett multimodalt perspektiv. Front Cover. Staffan Selander, Gunther R. Kress. Studentlitteratur, 2017. 0 Reviews 

De bidrar med ett perspektiv som gör det möjligt att förflytta blicken och se lärande på ett delvis nytt sätt och att sätta ord på det som i högt tempo sker idag med hjälp av digitala medier. Design för lärande : ett multimodalt perspektiv. av Staffan Selander , Gunther Kress.

(Leijon 2010; Falthin 2011; Selander 2008; Kress & van Leeuwen 2006  av M Leijon · 2016 · Citerat av 7 — Teoretisk ram. Studien ramas in av designteoretiskt perspektiv ”Design för lärande” (Selander & Kress, 2010) som jag menar kan vara en modell för att fördjupa vår  PDF Av Staffan Selander Gunther Kress. Få kunskaper för att designa och utveckla IT-stödda aktiviteter för lärande och lär dig tillämpa och förstå design som  Hylla. KURS. Personnamn. Selander, Staffan ,.